Vårt gymnasieprojekt arbetar med att finna en hållbar lösning för de 663 miljoner människor som tvingas kompromissa användningen av dricksvatten för sanitets skäl. Genom att skapa en hållbar, miljövänlig tvål som inte kräver vatten vid användning kan vi hjälpa till genom att förbättra deras levnadsförhållande.

Gruppen som driver projektet består av 7 personer som går på Johannes Hedberg gymnasiet i Helsingborg. De 7 eleverna är: Annika Gren, Chai Sy, Maja Ignell, Mariam Hams, Mona Abdi, Tala Badawi och Thouraya Kayed. Vårt projektet har koppling till gymnasiekurserna om entreprenörskap och naturvetenskaplig specialisering (biologi, kemi och samhällsvetenskap) . Dessutom kommer detta projektet att fungera som grund för vårt gymnasiearbete, då vi formar våra frågeställningar utifrån vårt projekt.

Syftet bakom hemsidan
Anledningen till att vi ville ha en webbplats var för att sprida vårt projekt och förhoppningsvis inspirera och uppmuntra andra till att våga satsa på sin idé. Vårt projekt var från början riskabelt, då vårt mål var att skapa en helt ny innovation inom ett område med brist på forskning, men vi har nått vårt mål och hittat en tvål som inte behöver vatten vid användning. Genom vår webbplats kan besökarna därmed följa vår resa mot vårt mål.

Med vår webbplats vill vi bidra till ett fortsatt samarbete mellan naturvetenskapen och samhällsvetenskap, eftersom båda perspektiven har en betydande roll för en hållbar utveckling. Vidare anser vi att det är viktigt att förmedla information om naturvetenskapen bakom vårt projekt för att alla våra besökare ska ha möjligheten att förstå vårt projekt på en djupare nivå.

Lärdomar 
Efter att ha arbetat med Webbstjärnan tar vi med oss att ifrågasätta relevansen av det man publicerar, eftersom en del information som vi skriver på våra sociala medier inte är relevant att publicera på vår webbplats. Ytterligare har vi dessutom fått en aning om hur man driver en webbsida och att kontinuitet är viktigt för marknadsföring och trovärdighet.

Källor och upphovsrätt
På vår webbplats finns endast bilder som uppfyller kraven om upphovsrätt. Användandet av källor kommer från våra skolböcker (biologi och kemi), webbplatser och information från vår interna handledare. Informationen som publicerats har kritiskt värderats då vi vill fördriva en pålitlig webbplats.