Agarplattor används ofta för att odla bakterier. Den består av en petriskål och en näringsgel som vanligtvis består av agar och en blandning av näringsämnen. Näringsämnena hjälper bakterier och mikroorganismer att växa och bilda kolonier som sedan kan ses med blotta ögat. Den här metoden är enkel att utföra, och vi har tänkt använda den för att bestämma hur mycket bakterier som kan försvinna genom att tvätta händerna med vår tvål.