Soapurify

So pure! - Följ med på vår resa mot en renare värld

Författare: soapurify (sida 2 av 4)

Miljötänkande är viktigt

Miljötänkande är något som konstant växer och tillkommer i industrierna där det inte gjort förr. Vi människor har insett betydelsen av miljöpåverkan på jorden och det har gjort att vi ständigt arbetar för att hålla en miljövänlig ställning gällande alla aspekter där jordens hälsa står på spel.
Vi Soapurify, vill  driva den hållbara utvecklingen framåt vilket är tankesätt vi har haft vid produktionen av vår tvål.

Bakterier

Bakterier är prokaryota organismer, jämfört med människor som är eukaryota organismer. Dock finns det olika typer av bakteriestrukturer. De kan antingen vara kulformade, stavformade eller spiralformade.

 • Kulformade bakterier kallas kocker och om de är ensamma kallas de monokocker, två tillsammans kallas diplokocker och om de är kopplade i en kedja kallas det streptokocker. Vanliga sjukdomar som är orsakas av kulformade bakterier är urinvägsinflammation.
 • Stavformade kallas vanligtvis baciller, och salmonella är ett exempel på en sjukdom som orsakas av baciller.
 • Spiralformade kallas antingen spirochaeter eller spiriller. De kan ge orsaka klamydia eller kolera.

En bakteriecellens uppbyggnad kan ses på bilden nedan, och information om de olika delarna av cellen finns under bilden.

 • Kromosom: Innehåller DNA och i en bakteriecell sitter den ofta fast i cellmembranet.
 • Ribosomer: Sköter proteinsyntesen.
 • Cellvägg: Ger stadga år bakterien, byggd av speciella polysackarider.
 • Flagell: Transport av bakterien (genom piskande rörelser)
 • Kapsel: Slemmigt hölje som kan fungera som kamouflage och hindrar dessutom att bakterien blir uppäten (fagocytos).
 • Cellmembran: Dubbelt fosfilipidlager.
 • Cytoplasma: Vätska i cellen som huvudsakligen består av vatten.
 • Plasmid: Ansvarar för att bilda F-pili
 • Pili:
  – F-pili – fäster på andra bakterier för att föra över plasmider
  – P-pili – fäster bakterien på underlaget

Stärkelse

I vår tvål använder vi oss av stärkelse. Stärkelse är vanligt i matlagning och är därför biologiskt nedbrytbart, men majsstärkelse och risstärkelse används även i torrschampo för håret. Detta är på grund av att vissa stärkelsesorter kan absorbera lipider, alltså fetter, genom att binda till dem och bilda så kallade lipidkomplex.

Det är framförallt den strukturtypen av stärkelse som kallas för Amylos som bildar lipidkomplexen.  Amylosen har endast en typ av bindning som kallas för 1,4-bindning och har därför inga avgreningar utan ser ut som en spiralformad kedja av molekyler.

Alla växter som innehåller stärkelse har både Amylos och den formen som kallas för Amylopektin, och de flesta har en större del av den senare. Växtsorter som har störst del amylos är exempelvis majs och vete. Därför använder vi oss av majsstärkelse i vår tvål.

Även rotstärkelse kan vara effektiv för att uppta lipider, eftersom de ofta innehåller fosforföreningar. Fosforn kan då binda till fetterna och bilda fosfolipider. Därför använder vi oss även av arrowrootstärkelse i vår tvål, som är en form av rotstärkelse.

I vanliga tvålar fungerar tensider som den molekylen som tar bort fetter, och i vår tvål fungerar stärkelse liknande. På bilderna ser ni resultatet från en testlaboration som vi gjorde på arrowroot och majsstärkelse. (Vi testade även potatisstärkelse, men denna fungerade mindre bra eftersom molekylerna är en stor andel av amylopektin.)

Kolera

Bildresultat för water tap

Många vattenburna sjukdomar sprids med hjälp av förorenat vatten eller dåligt fungerande avloppssystem, och en av de mest kända är kolera. Sjukdomen orsakas av bakterien vibrio cholerae och utsöndras med avföringen. Detta gör det till en sjukdom som helt enkelt kan botas genom att tvätta händerna, men det finns även ett vaccin.

 

Kolera är en allvarlig diarrésjukdom som gör att man förlorar extrema mängder vätska, vilket i allvarliga och obehandlade fall kan leda till att man avlider inom endast ett par timmar, och dödligheten kan uppgå till 50 %. Barn under fem år och undernärda personer är speciellt mottagliga för bakterien, och totalt dör 21 000-143 människor varje år.  

Ekonomiskt

Tvåltillverkningen kommer kosta pengar vilket förutsätter att vi säljer produkten för att kunna finansiera produktionen i framtiden. Tvålen ska distribueras i fattiga länder där sjukdomar uppstår på grund av de hygienproblemen som råder. Vi har i åtanke att tvålen ska säljas för ett rimligt pris i dessa samhällen på ett sätt som inte sätter press på individens ekonomi.

Från vår sida kommer vi inte bli så ekonomiskt påverkade då all investering kommer gå till att förbättra och möjliggöra produktionen av tvålen. Ingen vinst kommer tas ut med tanke på att vi funkar som en ideell organisation.

 

Handsprit

Handsprit eller desinfektionssprit är ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel i form av gel eller lättflytande form. Desinfektionssprit används främst för att undvika överföring av smitta inom vård och omsorg och för att skydda mot bakteriella sjukdomar som salmonella, shigella och andra  bakteriella diarrésjukdomar. Alkoholhalten i handsprit är vanligast 70% och består till stor del av etylalkohol och vatten. Handsprit har främst effekt på bakterier och har ingen effekt mot virusinfektioner eller infektioner som sprids via aerosol därför ska handsprit inte ersättas med tvål och vatten utan kan användas som en komplettering till hygienrutin i miljöer där det finns en förhöjd risk för spridning av bakterier, till exempel i sjukhuset. Handsprit innehåller i många fall en mindre mängd glycerol för att motverka uttorkande effekt på huden.

 

Metod

För att undersöka hur effektiv vår tvål är har vi valt att jämför vår tvål med fast tvål, flytande tvål och handsprit. Det vi vill ta reda på är mängden bakterier som är kvar efter att man tvättat händerna med samtliga produkter.

Därmed behövde vi först använda en metod för att få bakterier. Genomförandet av den metoden var följande:

 1. Tvätta händerna i 1 minut med flytande tvål. Detta ska göras ordentligt,enligt instruktioner som finns utskrivet.
 2. Återfukta händerna med jojobaolja (2 droppar). Vänta i ca 1 min.
 3. Lägg den hand som ska användas i sanden och rör om i 20 sekunder.
 4. Borsta av de största resterna av sanden, först med papper och sedan med den andra handen.
 5. Tvätta händerna med produkt nr 1 i 30 sekunder. Man behöver inte gnugga ovanligt mycket. Gällande vår tvål (som är i pulverform) är det viktigt att borsta bort det mesta av pulvret.
 6. Svabba med svabbpinnen mellan pekfingret och långfingret och sedan fortsätt ut över långfingrets topp och över nageln.
 7. Stoppa tillbaka svabbspinnen i saltlösningen
 8. Testa produkt 1 på samtliga testpersoner.
 9. Upprepa steg 2-9 med samtliga produkter (var för sig)


Efter att vi genomfört den här delen av laborationen var det dags att odla fram bakterierna med hjälp av agarplattorna (se vårt tidigare inlägg om agarplattor). Då använde vi följande metod:

 1. Placera ett rör i taget på vortexen. Håll kvar röret i 20 sekunder.
 2. Sätt på brännaren och tänd den.
 3. Bränn en glaspipett på mitten och vid spetsen så att det böjer sig.
 4. Droppa 0,1 ml av saltlösningen med en pipett på mitten av agarplattan. Ta glaspipetten och raffla/stryk ut lösningen över agarplattan. Agarplattan ska snurras samtidigt, locket ska ligga nära brännaren upp och ned, och agarplattan ska också vara nära brännaren.
 5. Ställ agarplattorna rättvända i värmeskåpet tills lösningen torkat in. Sedan vänd plattorna till upp och ned. Låt stå i värmeskåpet i ca. två dygn.

Därefter är det dags att analysera vårt resultat. Detta gör vi genom att ta bilder av agarplattorna – mot en mörk bakgrund. Därefter räknar vi ut mängden bakteriekolonier, som mäts med måttet CFU/ml (antal bakteriekolonier/mängden lösning).


Vårt resultat kommer att presenteras senare.

 

Agenda 2030

Många har hört talas om de Globala Målen, som skulle vara uppnådda år 2015. Numera är det de 17 målen som ingår i Agenda 2030 som gäller.

I vårt projekt försöker vi bidra till två av dessa sjutton mål. Mål 14 som handlar om hav och marina resurser, men framförallt mål 6 som handlar om rent vatten och sanitet för alla.  Genom vårt arbete försöker vi skapa en tvål som förbättrar hygienen (mål 6) utan att negativt påverka de marina ekosystemen (mål 14).

Om du vill veta mer om Agenda 2030 kan ni gå in på FN:s hemsida och läsa mer om delmål där!

Innocarnival på Kretseum

I fredags var vi på Innocarnivals sista inspirationsdag. Vi fick ta del av en inspirerande utställning där vi bland annat fick se en film om hur våra val påverkar miljön – definitivt något vi kommer att tänka på vid framställning av vår tvål.

Vi har fått en sponsor

Vi tackar Sydvatten för sponsring som gjort vår undersökning möjlig!

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Soapurify

Tema av Anders NorenUpp ↑