Bakterier är prokaryota organismer, jämfört med människor som är eukaryota organismer. Dock finns det olika typer av bakteriestrukturer. De kan antingen vara kulformade, stavformade eller spiralformade.

 • Kulformade bakterier kallas kocker och om de är ensamma kallas de monokocker, två tillsammans kallas diplokocker och om de är kopplade i en kedja kallas det streptokocker. Vanliga sjukdomar som är orsakas av kulformade bakterier är urinvägsinflammation.
 • Stavformade kallas vanligtvis baciller, och salmonella är ett exempel på en sjukdom som orsakas av baciller.
 • Spiralformade kallas antingen spirochaeter eller spiriller. De kan ge orsaka klamydia eller kolera.

En bakteriecellens uppbyggnad kan ses på bilden nedan, och information om de olika delarna av cellen finns under bilden.

 • Kromosom: Innehåller DNA och i en bakteriecell sitter den ofta fast i cellmembranet.
 • Ribosomer: Sköter proteinsyntesen.
 • Cellvägg: Ger stadga år bakterien, byggd av speciella polysackarider.
 • Flagell: Transport av bakterien (genom piskande rörelser)
 • Kapsel: Slemmigt hölje som kan fungera som kamouflage och hindrar dessutom att bakterien blir uppäten (fagocytos).
 • Cellmembran: Dubbelt fosfilipidlager.
 • Cytoplasma: Vätska i cellen som huvudsakligen består av vatten.
 • Plasmid: Ansvarar för att bilda F-pili
 • Pili:
  – F-pili – fäster på andra bakterier för att föra över plasmider
  – P-pili – fäster bakterien på underlaget