Ofta hör man att bakterier bara skapar problem. Bakterier ger upphov till många sjukdomar, men det är naturligtvis inte alla bakterier som är dåliga.  Vissa bakterier är nedbrytare och tar hand om död organismer i naturen. Det finns bakterier i våra tarmar som tar hand om vår matsmältning. En del av bakterierna är därför nödvändiga för vår överlevnad.

Fast bakterier kan självklart också göra oss sjuka.  Bakterien Vibrio Cholerae ger upphov till tarmsjukdomen Kolera, och det är bland annat den här typen av bakterier som vi vill tvätta bort när vi tvättar händerna. Det är på grund av tarmbakterier som det är extra viktigt att tvätta händerna efter toalettbesök. Det är även viktigt att tvätta händerna för att minska spridningen av virus.

En bra hygien är därför väldigt viktig för att vi ska hålla oss friska!