Soapurify

So pure! - Följ med på vår resa mot en renare värld

Kategori: Samhällsvetenskap

Vattenbrist

Bildresultat för lack of waterIgår dog 800 barn. Idag dör 800, imorgon kommer 800 dö, och likadant efter det. 800 familjer varje dag, som sörjer sin lilla son eller dotter som ännu inte fyllt fem år. Hur dör de? På grund av brist på rent vatten.

 

75% av dricksvatten-användningen i världen används till konstbevattning, och av dessa används 60 % onödigt. Trots det lever 2,1 miljarder människor idag med vattenbrist, vilket leder till ett antal problem, inte minst sjukdomar och långsammare samhällsutveckling. Främst påverkas kvinnor och flickor eftersom de är ansvariga för hämtningen av vatten. Eftersom en miljard människor har längre än 15 minuter till sin närmsta vattenkälla tvingas flickor och kvinnor prioritera vatten över jobb och utbildning. Dessutom är barn under fem år speciellt mottagliga för vattenburna sjukdomar, och dödssiffran är därför högst bland dessa. Med vår tvål vill vi minska antalet sjukdomar, och möjliggöra att en större andel av vattnet används för drickning istället för hygien.

Miljötänkande är viktigt

Miljötänkande är något som konstant växer och tillkommer i industrierna där det inte gjort förr. Vi människor har insett betydelsen av miljöpåverkan på jorden och det har gjort att vi ständigt arbetar för att hålla en miljövänlig ställning gällande alla aspekter där jordens hälsa står på spel.
Vi Soapurify, vill  driva den hållbara utvecklingen framåt vilket är tankesätt vi har haft vid produktionen av vår tvål.

Ekonomiskt

Tvåltillverkningen kommer kosta pengar vilket förutsätter att vi säljer produkten för att kunna finansiera produktionen i framtiden. Tvålen ska distribueras i fattiga länder där sjukdomar uppstår på grund av de hygienproblemen som råder. Vi har i åtanke att tvålen ska säljas för ett rimligt pris i dessa samhällen på ett sätt som inte sätter press på individens ekonomi.

Från vår sida kommer vi inte bli så ekonomiskt påverkade då all investering kommer gå till att förbättra och möjliggöra produktionen av tvålen. Ingen vinst kommer tas ut med tanke på att vi funkar som en ideell organisation.

 

Agenda 2030

Många har hört talas om de Globala Målen, som skulle vara uppnådda år 2015. Numera är det de 17 målen som ingår i Agenda 2030 som gäller.

I vårt projekt försöker vi bidra till två av dessa sjutton mål. Mål 14 som handlar om hav och marina resurser, men framförallt mål 6 som handlar om rent vatten och sanitet för alla.  Genom vårt arbete försöker vi skapa en tvål som förbättrar hygienen (mål 6) utan att negativt påverka de marina ekosystemen (mål 14).

Om du vill veta mer om Agenda 2030 kan ni gå in på FN:s hemsida och läsa mer om delmål där!

© 2018 Soapurify

Tema av Anders NorenUpp ↑