Tvåltillverkningen kommer kosta pengar vilket förutsätter att vi säljer produkten för att kunna finansiera produktionen i framtiden. Tvålen ska distribueras i fattiga länder där sjukdomar uppstår på grund av de hygienproblemen som råder. Vi har i åtanke att tvålen ska säljas för ett rimligt pris i dessa samhällen på ett sätt som inte sätter press på individens ekonomi.

Från vår sida kommer vi inte bli så ekonomiskt påverkade då all investering kommer gå till att förbättra och möjliggöra produktionen av tvålen. Ingen vinst kommer tas ut med tanke på att vi funkar som en ideell organisation.