Handsprit eller desinfektionssprit är ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel i form av gel eller lättflytande form. Desinfektionssprit används främst för att undvika överföring av smitta inom vård och omsorg och för att skydda mot bakteriella sjukdomar som salmonella, shigella och andra  bakteriella diarrésjukdomar. Alkoholhalten i handsprit är vanligast 70% och består till stor del av etylalkohol och vatten. Handsprit har främst effekt på bakterier och har ingen effekt mot virusinfektioner eller infektioner som sprids via aerosol därför ska handsprit inte ersättas med tvål och vatten utan kan användas som en komplettering till hygienrutin i miljöer där det finns en förhöjd risk för spridning av bakterier, till exempel i sjukhuset. Handsprit innehåller i många fall en mindre mängd glycerol för att motverka uttorkande effekt på huden.