Bildresultat för water tap

Många vattenburna sjukdomar sprids med hjälp av förorenat vatten eller dåligt fungerande avloppssystem, och en av de mest kända är kolera. Sjukdomen orsakas av bakterien vibrio cholerae och utsöndras med avföringen. Detta gör det till en sjukdom som helt enkelt kan botas genom att tvätta händerna, men det finns även ett vaccin.

 

Kolera är en allvarlig diarrésjukdom som gör att man förlorar extrema mängder vätska, vilket i allvarliga och obehandlade fall kan leda till att man avlider inom endast ett par timmar, och dödligheten kan uppgå till 50 %. Barn under fem år och undernärda personer är speciellt mottagliga för bakterien, och totalt dör 21 000-143 människor varje år.