Vår första laboration! Dags att testa vilka ingredienser vi skulle kunna använda till vår hållbara tvål. Stay tuned….