På InnoCarnival var temat ”Den Sjätte Kontinenten”. Den Sjätte Kontinenten är det enorma sopberg som finns i havet på grund av all plast, och annat skräp, som slängs i havet eller följer med dagvatten (exempelvis regnvatten) ut i större vatttendrag. Soporna, speciellt plasten, skapar ett enormt problem för både det marina livet och för oss. Plasten kan nämligen inte brytas ned helt och därför bildas något som kallas för Mirkoplaster.

Mikroplaster kan vara så små som ett par nanometer och kan inte ses av blotta ögat. De fäster sig på växtplankton som sedan djurplankton äter. Djurplankton äts sedan av fiskar, som äts av större fiskar, som äts av oss. Mängden mikroplaster som vi får i oss, som är högst upp i näringskedjan, är därför betydligt större än djurplanktonet.

Man kan se på fiskar att mikroplaster påverkar deras nervsystem och deras hjärna negativt. Däremot är man inte säker på hur mikroplaster påverkar oss människor. Det skulle kunna vara på det viset att plasterna stannar i tarmarna, men de skulle även kunna sprida sig i kroppen. Man vet helt enkelt inte om plasterna är direkt farliga för oss, men de är farliga för andra individer i ekosystemet.

Plasten bryts ned med tiden. Ju längre tid den får ligga i havet, desto mer mikroplatser blir det. Det inte heller att filtrera mikroplatser i nuläget. Fast ju mer kunskap folk har om ämnet desto lättare är det att utveckla tekniker för att minska mikroplaster samt att folk kan göra klokare val om var de placerar plast och hur mycket de återvinner.