Oreganoolja är en eterisk olja som extraheras genom ångdestillering ur bladen på plantan, Origanum vulgare. Växten kommer ursprungligen från Europa men växer idag världen över och produceras som eterisk olja främst i Bulgarien och Italien. Tack vare dess rika innehåll av fenoler, karvakrol och tymol verkar ämnet antiseptisk, bakteriehämmande, svamp- och parasitdödande, samt renande. Därför är det inte ovanligt att oljan oftast förekommer i många naturliga läkemedel, samt hudvårdsprodukter. Det är även på grund av dess positiva fördelar som ämnet även används i vår innovation i syfte att skapa en bakterie dödande produkt.

Ämnet karvakrol verkar antiseptisk och kan förstöra bakterier som candida albicans, mögelsvampar, stafylokocker, campylobacter, klebsiella, E.coli, giardia, pseudomonas och proteus. Även ämnet tymol som kan hindrar oxidativ stress på vävnader har liknande egenskaper som karvakrolen. Fenolen däremot fungerar istället som antihistaminer och verkar avsvällande.

Även studier om oreganooljans bakteriedödande effekt har påvisat att oljan är lika om inte mer effektiv läkemedel mot olika bakterierelaterade besvär som antibiotika. Därtill har den eteriska oljan kunnat bota antibiotikaresistenta infektioner av E. Coli-bakterier, samt tillväxten av en del salmonella. Därmed kan oljan vid vissa tillfällen ersätta antibiotikan och minska användningen av antibiotika, samt hämma utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Däremot kan även en del hälsorisker förekomma. Exempelvis bör gravida och ammande kvinnor undvika konsumtion av oljan då den kan påverka kroppens järnupptag. Även personer som behandlas av cellgifter eller blodförtunnande mediciner, samt personer som drabbas av blödning eller sår i magen bör undvika intag. Vid invärtes bruk bör oreganooljan spädas ut i vatten och vid användning på huden bör den spädas ut i en bärande olja, vegetabilisk olja, då den kan vara för stark för huden.