I vår tvål använder vi oss av stärkelse. Stärkelse är vanligt i matlagning och är därför biologiskt nedbrytbart, men majsstärkelse och risstärkelse används även i torrschampo för håret. Detta är på grund av att vissa stärkelsesorter kan absorbera lipider, alltså fetter, genom att binda till dem och bilda så kallade lipidkomplex.

Det är framförallt den strukturtypen av stärkelse som kallas för Amylos som bildar lipidkomplexen.  Amylosen har endast en typ av bindning som kallas för 1,4-bindning och har därför inga avgreningar utan ser ut som en spiralformad kedja av molekyler.

Alla växter som innehåller stärkelse har både Amylos och den formen som kallas för Amylopektin, och de flesta har en större del av den senare. Växtsorter som har störst del amylos är exempelvis majs och vete. Därför använder vi oss av majsstärkelse i vår tvål.

Även rotstärkelse kan vara effektiv för att uppta lipider, eftersom de ofta innehåller fosforföreningar. Fosforn kan då binda till fetterna och bilda fosfolipider. Därför använder vi oss även av arrowrootstärkelse i vår tvål, som är en form av rotstärkelse.

I vanliga tvålar fungerar tensider som den molekylen som tar bort fetter, och i vår tvål fungerar stärkelse liknande. På bilderna ser ni resultatet från en testlaboration som vi gjorde på arrowroot och majsstärkelse. (Vi testade även potatisstärkelse, men denna fungerade mindre bra eftersom molekylerna är en stor andel av amylopektin.)