Tensidernas hydrofoba, opolära, del fäster vid oljan som också är opolär. Den hydrofila, polära, delen av tensiden vänder sig utåt eftersom den hellre binder till vattnet som också är polärt. Flera tensider fäster på partikeln av oljan och omsluter denna, vilket gör det omöjligt för oljan att fortsätta fästa vid huden. Den stora partikeln kan dock inte försvinna från handen förrän vatten, ett polärt ämne, sköljer bort den. När vattnet kommer fäster den polära delen i vattnet och för bort oljan.

Om man ska föra bort olja och fetter från händerna krävs därför ett ämne som kan omsluta och föra bort fettmolekylerna.