Bildresultat för lack of waterIgår dog 800 barn. Idag dör 800, imorgon kommer 800 dö, och likadant efter det. 800 familjer varje dag, som sörjer sin lilla son eller dotter som ännu inte fyllt fem år. Hur dör de? På grund av brist på rent vatten.

 

75% av dricksvatten-användningen i världen används till konstbevattning, och av dessa används 60 % onödigt. Trots det lever 2,1 miljarder människor idag med vattenbrist, vilket leder till ett antal problem, inte minst sjukdomar och långsammare samhällsutveckling. Främst påverkas kvinnor och flickor eftersom de är ansvariga för hämtningen av vatten. Eftersom en miljard människor har längre än 15 minuter till sin närmsta vattenkälla tvingas flickor och kvinnor prioritera vatten över jobb och utbildning. Dessutom är barn under fem år speciellt mottagliga för vattenburna sjukdomar, och dödssiffran är därför högst bland dessa. Med vår tvål vill vi minska antalet sjukdomar, och möjliggöra att en större andel av vattnet används för drickning istället för hygien.